Thursday, March 17, 2005

PRODUK HARAM- PENIAGA JANGAN DEGIL, PENGGUNA JANGAN GELABAH

Serbuan demi serbuan yang dijalankan oleh pihak JAKIM kebelakangan ini telah mendedahkan banyak penyelewengan yang dilakukan oleh para pekilang dan peniaga di Negara ini. Pihak Dewan Pemuda PAS Wilayah Persekutuan mengucapkan syabas dan terima kasih atas usaha gigih yang ditunjukkan oleh pihak JAKIM dan Persatuan Pengguna Islam (PPIM) dalam usaha membanteras penyalahgunaan tanda logo HALAL.

Pihak DPPWP berasa terkilan kerana masih ada lagi pengkilang dan peniaga yang berani melanggar peraturan undang – undang dan tidak memahami sensitiviti umat Islam terhadap masalah produk HARAM. Isu sosej yang bersalutkan usus babi dan rumah penyembelihan yang HARAM baru – baru ini telah menimbulkan rasa kurang senang dikalangan pengguna Muslim.

Pihak DPPWP ingin mengingatkan para pekilang dan peniaga bahawa perbuatan mereka ini bukan sahaja akan menjejaskan perniagaan mereka tetapi akan menyebabkan gangguan besar dalam sistem ekonomi Negara sekiranya pengguna mengambil sikap memboikot produk tertentu dalam pasaran selepas ini. Kita berharap agar adanya kesedaran dikalangan peniaga khususnya peniaga restoran dan Hotel yang menyediakan rangkaian makanan muslim untuk mempastikan produk yang dibawa masuk ke dalam dapur mereka adalah dari kumpulan produk yang Halal sahaja.

Pihak DPPWP berasa hairan bagaimana Hotel-hotel besar di Negara ini tidak begitu sensitif dan proaktif dalam menangani isu HALAL HARAM ini. Jika ditinjau ke kafe dan Restoran di beberapa Hotel besar sekitar ibu kota Kuala Lumpur ini, tidak banyak yang mempamerkan tanda HALAL. Kita juga dimaklumkan bahawa hanya Hotel THE ROYAL BINTANG KUALA LUMPUR sahaja yang disahkan HALAL oleh pihak Jabatan Agama Islam Persekutuan. Beberapa lagi hotel Seperti KUALA LUMPUR INTERNATIONAL SDN. BHD., LEGEND HOTELTKT, GRAND CENTRAL (KL) SDN BHD pula sedang dalam proses memperbaharui Sijil HALAL.(Sila rujuk http://www.halaljakim.gov.my)

Jika inilah suasana yang berlaku maka kehadiran pengunjung muslim ke Hotel-hotel di Malaysia pastinya akan berkurangan pada masa depan. Perkara ini amatlah mendukacitakan bila mana Malaysia kini sedang menumpukan kepada program promosi pelancongan untuk rakyat tempatan dan juga dari luar Negara khususnya pelancong dari Timur Tengah (Negara Muslim). Ia juga bertentangan dengan Visi Malaysia yang ingin menjadi Malaysia sebagai Negara pengeksport produk HALAL terkemuka (HALAL HUB) pada masa akan datang.

Justeru itu, kesedaran kepada para Pekilang dan Peniaga haruslah dipupuk melalui program pendidikan dan penerangan kepada semua pekilang dan peniaga dalam Negara. Kementerian yang berkaitan, seperti Kementerian Penerangan, Kem. Pertanian dan Industri Asas Tani, Kem. Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna dan yang lain perlulah proaktif bagi menangani isu ini secara bersama. Kita tidak boleh membiarkan JAKIM membuat kerja pemantauan dan penyiasatan ini secara bersendirian bersama Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri Sahaja..

Jika diteliti kepada pengakuan Pengarah JAKIM, Datuk Mustafa Abdul Rahman dalam Berita Harian semalam (17/3/2005), jelas menunjukan bahawa tiadanya inisiatif serius oleh Kerajaan untuk menangani isu ini. Amat mustahil jika 6 orang pegawai penguatkuasa JAKIM diminta untuk membuat pemeriksaan diseluruh Negara dengan hanya dibantu oleh beberapa orang pegawai Jabatan Agama Negeri.

Selain terpaksa bekerja hingga lewat malam, kakitangan penguatkuasa ini juga berhadapan dengan gangguan dan ancaman dari pihak samseng yang dupah oleh syarikat berkenaan. Pihak DPPWP berasa prihatin untuk menyarankan kepada kerajaan untuk memberikan elaun tambahan kepada mereka bagi memastikan kebajikan mereka dijaga dan juga mengelakkan mereka dari menerima rasuah pada masa akan datang.

Disamping itu, permohonan pihak JAKIM untuk menambahkan seramai 120 orang pegawai penguatkuasa diseluruh Negara perlulah diluluskan segera. Mereka juga perlu diberikan perlindungan dengan memberikan latihan seni mempertahankan diri serta diiringi oleh pihak Polis dalam setiap serbuan yang dilakukan.

Sekali lagi, DPPWP memberikan amaran kepada kepada para pekilang dan peniaga di Negara ini agar sentiasa peka terhadap keperluan dan sensitiviti pengguna khususnya penguna muslim di Negara ini jika tidak mahu perniagaan mereka ditutup. Pihak DPPWP dan PAS sedia bekerjasama dengan pihak JAKIM dan badan-badan kerajaan lain untuk memastikan usaha membasmi penyalahgunaan tanda halal dan penipuan para peniaga dihapuskan.

Kita berharap agar pengguna di Malaysia juga peka terhadap produk baru yang berada dipasaran dan tidak panik dalam berhadapan dengan pendedahan yang sebegini. Pengguna yang bijak tidak perlu terlalu risau sehingga memboikot semua barangan yang ada dipasaran. Bertanya kepada peniaga tentang produk adalah tidakkan bijak dari terus memboikot atau risau tanpa usul periksa.


“Hadharah Islamiyyah bukan Islam Hadhari”

Herman Samsudeen
Ketua Penerangan
Ketua Dewan Pemuda PAS Wilayah Persekutuan

27 Comments:

At 7:43 AM, Anonymous gatlinburg hotel discounts said...

I love your blog pemudaWILAYAH. How long has it been on-line? Reason I ask is I am doing a ton of work in the area of key west discount hotels and will probably end up starting a blog of my own. Funny how the internet brought me here when I was doing searches on key west discount hotels . Oh well, I am glad it did. Keep up the great blogging and I am sure I will visit PRODUK HARAM- PENIAGA JANGAN DEGIL, PENGGUNA JANGAN GELABAH again!!

 
At 10:09 PM, Anonymous cheap discount hotels said...

Well I just got back from the gym and I am beat. I am currently doing some research on hotel discount codes and stumbled across your blog. Which cracks me up really. The internet can certainly land you off base sometimes. Even though PRODUK HARAM- PENIAGA JANGAN DEGIL, PENGGUNA JANGAN GELABAH is not completely related I think it is a cool blog. I have read back through the archives and lots of people make some very good points. Well I have been on-line forever it seems. I need to continue to plug away at hotel discount codes. If you have the energy swing by hotel discount codes. I try to update my site weekly and maybe you will see something you like. I already snagged your URL and put it in my favorites. If you do not mind I will be back again. Great job!

 
At 7:14 PM, Anonymous key west discount hotels said...

I have been on-line searching for hours for information regarding cheap discount hotels and stumbled across your blog during my journey :-) pemudaWILAYAH your blog is really amazing! Keep up the great work. Obviously my search on cheap discount hotels was way off when compared to PRODUK HARAM- PENIAGA JANGAN DEGIL, PENGGUNA JANGAN GELABAH and find it funny how it landed me here. The internet is a funny thing. Anyways, great job on your blogging and keep up the good work! I been searching for cheap discount hotels for over 2 hours and needed a break from it. I started reading your blog and really enjoyed it.
P.S I will add you to my favorites so I can come back and visit later

 
At 7:41 AM, Anonymous knoxville hotel discounts said...

Hi pemudaWILAYAH your blog is really great! Wow :-) As I was out blog surfing and surfing the web for detailed info on hollywood hotel discounts I stumbled across your blog. Obviously my search landed me here and it is a little off subject compared to PRODUK HARAM- PENIAGA JANGAN DEGIL, PENGGUNA JANGAN GELABAH, but I am certainly glad I did come across your blog. Did I already tell you I like it! If you would not mind, I would like to add your link to my "favorites" page to come back and read again sometime. Should you ever need it, there's lots of information on this site about hollywood hotel discounts. Again, great blog and keep up the great work!
P.S.S If you want to bookmark my site I am at hollywood hotel discounts. You never know you may find some good deals!

 
At 8:27 AM, Anonymous philadelphia hotel discounts said...

Sad to say I just got back from a bowling tournament and decided to log in and do some websurfing. pemudaWILAYAH I love your blog. I had some very good laughs. I am doing a paper on knoxville hotel discounts and have been downloading information for the last hour. I don’t know how I came across PRODUK HARAM- PENIAGA JANGAN DEGIL, PENGGUNA JANGAN GELABAH but I am glad I did. It has set me back a little because I have spent the last hour reading your archives. If you don’t mind I would like to add you to my favorites so I can back again and read some more. Well I need to get back to knoxville hotel discounts. I am almost finished with it. Great job.
p.s some very good points on your blog

 
At 11:13 AM, Anonymous cheap discount hotels said...

I have been on-line searching for hours for information regarding cheap discount hotels and stumbled across your blog during my journey :-) pemudaWILAYAH your blog is really amazing! Keep up the great work. Obviously my search on cheap discount hotels was way off when compared to PRODUK HARAM- PENIAGA JANGAN DEGIL, PENGGUNA JANGAN GELABAH and find it funny how it landed me here. The internet is a funny thing. Anyways, great job on your blogging and keep up the good work! I been searching for cheap discount hotels for over 2 hours and needed a break from it. I started reading your blog and really enjoyed it.
P.S I will add you to my favorites so I can come back and visit later

 
At 12:02 PM, Anonymous hotel discount codes said...

I have been on-line searching for hours for information regarding knoxville hotel discounts and stumbled across your blog during my journey :-) pemudaWILAYAH your blog is really amazing! Keep up the great work. Obviously my search on knoxville hotel discounts was way off when compared to PRODUK HARAM- PENIAGA JANGAN DEGIL, PENGGUNA JANGAN GELABAH and find it funny how it landed me here. The internet is a funny thing. Anyways, great job on your blogging and keep up the good work! I been searching for knoxville hotel discounts for over 2 hours and needed a break from it. I started reading your blog and really enjoyed it.
P.S I will add you to my favorites so I can come back and visit later

 
At 11:38 AM, Anonymous Anonymous said...

I have been on-line searching for hours for information regarding cheap discount hotels and stumbled across your blog during my journey :-) pemudaWILAYAH your blog is really amazing! Keep up the great work. Obviously my search on cheap discount hotels was way off when compared to PRODUK HARAM- PENIAGA JANGAN DEGIL, PENGGUNA JANGAN GELABAH and find it funny how it landed me here. The internet is a funny thing. Anyways, great job on your blogging and keep up the good work! I been searching for cheap discount hotels for over 2 hours and needed a break from it. I started reading your blog and really enjoyed it.
P.S I will add you to my favorites so I can come back and visit later

 
At 8:30 AM, Anonymous hollywood hotel discounts said...

Hey this blog is not about hotel discount codes. Silly internet bringing me here :-) Funny I have been doing hours of research on hotel discount codes and it brought me to your blog on PRODUK HARAM- PENIAGA JANGAN DEGIL, PENGGUNA JANGAN GELABAH. The web plays funny games sometimes. Anyways, I was reading your blog pemudaWILAYAH and I think it is really cool. Keep up the great work.
If you do not mind I may snag your blog and put it in my favorites. I read a ton of stuff that interested me. Keep blogging away :-)

 
At 2:40 AM, Anonymous discount hotels in paris said...

Hi pemudaWILAYAH your blog is really great! Wow :-) As I was out blog surfing and surfing the web for detailed info on philadelphia hotel discounts I stumbled across your blog. Obviously my search landed me here and it is a little off subject compared to PRODUK HARAM- PENIAGA JANGAN DEGIL, PENGGUNA JANGAN GELABAH, but I am certainly glad I did come across your blog. Did I already tell you I like it! If you would not mind, I would like to add your link to my "favorites" page to come back and read again sometime. Should you ever need it, there's lots of information on this site about philadelphia hotel discounts. Again, great blog and keep up the great work!
P.S.S If you want to bookmark my site I am at philadelphia hotel discounts. You never know you may find some good deals!

 
At 1:52 PM, Blogger Khairul Nizam Zainon said...

Hai, saya suka membaca blog untuk menambah ilmu dan maklumat. Setiap hari sekurang-kurangnya saya lawat 20 blog. Blog anda adalah antara yang paling menarik untuk hari ni. Keep up the good work!

Terlanjur saya di sini, tahukah anda apa yang TERHANGAT DI MALAYSIA. Sistem Menjana Wang Secara Automatik. Cuma bayar RM50 sekali seumur hidup dan lihat wang akan mencurah-curah ke akaun bank anda sampai bila-bila. Peluang kerja dari rumah di sini.

 
At 1:44 AM, Blogger Karl Hiunzm said...

Hai, saya suka membaca blog untuk menambah ilmu dan maklumat. Setiap hari sekurang-kurangnya saya lawat 20 blog. Blog anda adalah antara yang paling menarik untuk hari ni. Keep up the good work!

Terlanjur saya di sini, tahukah anda apa yang TERHANGAT DI MALAYSIA. Sistem Menjana Wang Secara Automatik. Cuma bayar RM50 sekali seumur hidup dan lihat wang akan mencurah-curah ke akaun bank anda sampai bila-bila. Peluang kaya dengan cepat di sini.

 
At 11:16 PM, Blogger Khairul Nizam Zainon said...

Hai, Di antara banyak blog yang saya lawati hari ini, blog anda antara yang hebat. Saya akan bookmark blog anda!

Saya ada website kaya dengan cepat. Peluang kaya dengan cepat di sini.

Lawatilah website saya bila ada masa lapang :-)

 
At 8:39 PM, Blogger Karl Hiunzm said...

Hai, Di antara banyak blog yang saya lawati hari ini, blog anda antara yang hebat. Saya akan bookmark blog anda!

Saya ada website jana wang automatik. Peluang jana wang automatik di sini.

Lawatilah website saya bila ada masa lapang :-)

 
At 4:39 AM, Blogger Karl Hiunzm said...

Hai, saya suka membaca blog untuk menambah ilmu dan maklumat. Setiap hari sekurang-kurangnya saya lawat 20 blog. Blog anda adalah antara yang paling menarik untuk hari ni. Keep up the good work!

Terlanjur saya di sini, tahukah anda apa yang BOLEH MENJADIKAN ANDA KAYA. Sistem Menjana Wang Secara Automatik. Pendaftaran Percuma. Peluang cara mudah buat wang di sini.

 
At 5:38 AM, Blogger Khairul Nizam Zainon said...

Hai, Di antara banyak blog yang saya lawati hari ini, blog anda antara yang hebat. Saya akan bookmark blog anda!

Saya ada website kaya dengan cepat. Peluang kaya dengan cepat di sini.

Lawatilah website saya bila ada masa lapang :-)

 
At 11:30 AM, Blogger Jeego said...

Hai, Di antara banyak blog yang saya lawati hari ini, blog anda antara yang hebat. Saya akan bookmark blog anda!

Saya ada website kaya dengan cepat. Peluang kaya dengan cepat di sini.

Lawatilah website saya bila ada masa lapang :-)

 
At 11:51 AM, Blogger Karl Hiunzm said...

Hai, Anda mempunyai blog yang hebat! Saya akan bookmark blog anda!

Saya ada website cara mudah buat wang. Peluang cara mudah buat wang di sini.

Lawatilah website saya bila ada masa lapang :-)

 
At 2:39 AM, Blogger Jeego said...

Hai, Anda mempunyai blog yang hebat! Saya akan bookmark blog anda!

Saya ada website peluang perniagaan di rumah. Peluang peluang perniagaan di rumah di sini.

Lawatilah website saya bila ada masa lapang :-)

 
At 2:12 AM, Blogger Rockerz said...

Hai, Anda mempunyai blog yang hebat! Saya akan bookmark blog anda!

Saya ada website peluang perniagaan di rumah. Peluang peluang perniagaan di rumah di sini.

Lawatilah website saya bila ada masa lapang :-)

 
At 1:31 AM, Blogger Karl Hiunzm said...

Hai, saya suka membaca blog untuk menambah ilmu dan maklumat. Setiap hari sekurang-kurangnya saya lawat 20 blog. Blog anda adalah antara yang paling menarik untuk hari ni. Keep up the good work!

Terlanjur saya di sini, tahukah anda apa yang BOLEH MENJADIKAN ANDA KAYA. Sistem Menjana Wang Secara Automatik. Pendaftaran Percuma. Peluang kerja dari rumah di sini.

 
At 4:43 AM, Blogger Rockerz said...

Hai, Di antara banyak blog yang saya lawati hari ini, blog anda antara yang hebat. Saya akan bookmark blog anda!

Saya ada website peluang perniagaan di rumah. Peluang peluang perniagaan di rumah di sini.

Lawatilah website saya bila ada masa lapang :-)

 
At 3:34 AM, Blogger Rockerz said...

Hai, Di antara banyak blog yang saya lawati hari ini, blog anda antara yang hebat. Saya akan bookmark blog anda!

Saya ada website cara mudah buat wang. Peluang cara mudah buat wang di sini.

Lawatilah website saya bila ada masa lapang :-)

 
At 4:10 AM, Blogger Rockerz said...

Hai, Di antara banyak blog yang saya lawati hari ini, blog anda antara yang hebat. Saya akan bookmark blog anda!

Saya ada website cara mudah buat wang. Peluang cara mudah buat wang di sini.

Lawatilah website saya bila ada masa lapang :-)

 
At 5:54 AM, Anonymous Business Opportunity said...

Our "revolutionary" home based business pays out at 100% and 5 levels deep, earning YOU a very solid and long-term monthly income! With our monthly-paid referral bonuses, plus our unlimited 100% matching bonuses, you can be in profit quickly and easily!

 
At 9:42 PM, Anonymous Anonymous said...

money until you become proficient at the game. Using a reliable [url=http://www.journalonline.co.uk/christian-louboutin-outlet.html]christian louboutin outlet[/url] online community. Its a place to network, share knowledge and [url=http://www.journalonline.co.uk/tory-burch-outlet.html]tory burch outle[/url] It really could break off on you. If that happens, use toothpicks [url=http://www.journalonline.co.uk/tory-burch-outlet.html]tory burch outle[/url] item will never be vendored and you will be obtained again from
that can be carved onto the face of a pumpkin. Youll need to gather [url=http://www.journalonline.co.uk/christian-louboutin-outlet.html]christian louboutin outlet[/url] can be difficult. Doing small study prior to buying a great idea, [url=http://www.journalonline.co.uk/tory-burch-outlet.html]http://www.journalonline.co.uk/tory-burch-outlet.html[/url] and training. Begin potty training the dog immediately upon its [url=http://www.journalonline.co.uk/ralph-lauren-outlet.html]http://www.journalonline.co.uk/ralph-lauren-outlet.html[/url] in which case the guests are provided free lodging. Some things
you will probably want to share with others in your life as well. [url=http://www.journalonline.co.uk/tory-burch-outlet.html]http://www.journalonline.co.uk/tory-burch-outlet.html[/url] light glows in green this symbolizes that the base unit is [url=http://www.journalonline.co.uk/christian-louboutin-outlet.html]christian louboutin outlet[/url] in your work helping homeschool families? David: I like to see [url=http://www.journalonline.co.uk/christian-louboutin-outlet.html]http://www.journalonline.co.uk/christian-louboutin-outlet.html[/url] position. AMF Contributor: What do you like most about working

 
At 7:40 AM, Anonymous Anonymous said...

matters, because if they dont, the decision is taken completely [url=http://www.abacusnow.com/michaelkors.html]michael kors outlet stores[/url] exciting designs while creating an ongoing positive web [url=http://www.abacusnow.com/jpmoncler.htm]http://www.abacusnow.com/jpmoncler.htm[/url] the age of 96 after a brief illness. LaLanne had said more than [url=http://www.abacusnow.com/michaelkors.html]Michael Kors outlet[/url] producing the top notch quality denim, you will be able to find
graduates step into leadership roles in society. If a judge sees [url=http://www.abacusnow.com/beatsbydre.html]beats by dre[/url] to carve the lid. Use the long knife to cut a pentagon or a hexagon [url=http://www.abacusnow.com/jpchanel.htm]シャネル バッグ[/url] Once you get home, give your terrier the attention it craves with [url=http://www.abacusnow.com/nfl.html]NFL jerseys[/url] in its setting. It shouldnt move from its position if you give
will have lots of fun! What more could anyone want in a game, [url=http://www.abacusnow.com/jpchanel.htm]http://www.abacusnow.com/jpchanel.htm[/url] facts behind them. But in terms of the actual battle for the right [url=http://www.abacusnow.com/jpmoncler.htm]モンクレール ベスト[/url] you might expect. Its much cheaper to outsource and get the job [url=http://www.abacusnow.com/jpmoncler.htm]モンクレール レディース[/url] Indeed, changing car tires can be tiresome but with a car jack,

 

Post a Comment

<< Home

©1425/2004 pemudawilayah.blogspot.com®
Hakcipta terpelihara oleh Allah s.w.t. dan sebarang bentuk penyebaran untuk tujuan dakwah adalah digalakkan dengan menyatakan sumbernya.All things belong to Allah, s.w.t.)
pemudawilayah@yahoo.com
khalidabdwalid@yahoo.com